Ronald McDonald Huis Groningen

Het Ronald McDonald Huis in Groningen biedt een tijdelijk thuis aan ouders/verzorgers van ernstig zieke kinderen, die zijn opgenomen in het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG.

Het Huis 

Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders. In het Ronald McDonald Huis Groningen logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Beatrix Kinderziekenhuis.

Logeren in Het Huis

Het Huis is veel meer dan een dak boven het hoofd. Gezinnen ontmoeten elkaar in de gemeenschappelijke ruimtes van het Huis zoals de woonkamer, keuken en wasserette. Zij vinden steun bij het management en de vele vrijwilligers. Maar vooral bij andere ouders, die zich in dezelfde onzekere en moeilijke situatie bevinden. Op een eigen kamer hebben ze alle privacy. En door zelf verantwoordelijk te blijven voor dagelijkse dingen als koken en wassen, gaat het leven ondanks alles een beetje door.

28 gastenkamers

Vanwege een continu hoge bezetting van meer dan 90% is het Huis in 2018 met vier gastenkamers uitgebreid. Hiermee komt het aantal op 28. Dit is een forse investering geweest en daarom is destijds besloten tot extra fondsenwervende activiteiten waaronder het oprichten van de Ronald McDonald Business Breakfast Club Groningen. De opbrengst van het lidmaatschapsgeld, tezamen met de opbrengst van diverse acties, hebben deze uitbreiding mogelijk gemaakt. Inmiddels is het aantal leden van de Breakfast Club groeiende. Daar zijn we enorm trots op en dankbaar voor. Met elkaar zorgen we ervoor dat de continuïteit van het Huis gewaarborgd blijft.

Ontbijten voor het goede doel

De Stichting Ronald McDonald Huis Groningen is erg ingenomen met het initiatief van een aantal Groningse ondernemers om te starten met de Ronald McDonald Business Breakfast Club. Met de opbrengsten wordt de continuiteit van het Groningse Huis gewaarborgd. De stichting krijgt geen overheidssteun en is volledig afhankelijk van giften en donaties van particulieren, bedrijven, scholen en instellingen.

Jolanda Kamphuis, manager Ronald McDonald Huis Groningen