Over ons

De Ronald McDonald Business Breakfast Club is een maandelijkse netwerk-ontbijt-bijeenkomst voor en door ondernemers uit de regio Groningen. Behalve een lekker ontbijt en een stuk gezelligheid op de vroege ochtend, bieden de ontbijtbijeenkomsten de ideale mogelijkheid tot het leggen van zakelijke contacten.

Maar er is nog een belangrijker doel: de ondersteuning van het Ronald McDonald Huis Groningen

Het Goede Doel

De opbrengst komt geheel ten goede van de Stichting Ronald McDonald Huis Groningen. Hierdoor wordt de continuïteit van het Huis gewaarborgd.

Het Ronald McDonald Huis Groningen biedt een tijdelijk thuis aan ouders/verzorgers van ernstig zieke kinderen die zijn opgenomen in het Beatrix Kinderziekenhuis.

Geen winstoogmerk

Het Ronald McDonald Huis krijgt geen overheidssteun en is volledig afhankelijk van giften en donaties van particulieren, bedrijven, scholen en instellingen.

Aan het eind van ieder jaar wordt de jaarlijkse opbrengst van de Business Breakfast Club overhandigd aan bestuur en management.

De Stuurgroep

De regie van de ontbijtbijeenkomsten ligt bij de stuurgroep die bestaat uit de volgende leden:

  • Sander op de Dijk,  Advocaat, TRIP Advocaten Notarissen
  • Laurens Kruize, Manager Investments, Main Street Capital
  • Henk Sijtsma, Franchisenemer McDonald’s Groningen
  • Karin Sijtsma, Vrijwilliger
  • Miranda Visser, Eigenaar Ben ja M. in Finance
  • André de Vries, Directeur Grootzakelijk Groningen/ Drenthe Rabobank

Onze motivatie:

Sander“Iets kunnen betekenen voor het Ronald McDonald Huis Groningen is bijna vanzelfsprekend als je weet dat zij zich iedere dag keihard en belangeloos inzetten om gezinnen in zware, moeilijke tijden te ondersteunen. Wat het Huis en hun vrijwilligers doen, verdient echt alle lof. Ik draag dan ook met plezier mijn steentje bij zodat het Huis dit nog heel lang en voor heel veel mensen kan blijven doen.”

Laurens“Helaas weet ik als volwassene hoe het is om langdurig in een ziekenhuis te liggen en hoe fijn het is dat mijn gezin ‘dichtbij’ mij was. Hoe fijn en belangrijk is het als ouders dichtbij hun veelal nog jong kind kunnen zijn en hoe mooi is het dat ik daar vanuit de Business Breakfast Club een bijdrage aan kan leveren. Super toch!”

Karin“Als moeder wil ik er graag voor mijn kinderen zijn, hoe mooi is het dan, dat ik kan helpen waarmaken dat een moeder bij haar ernstig zieke kind kan zijn”.

Miranda“Ik heb heel veel waardering voor de medewerkers en de 70 vrijwilligers van het Ronald McDonald Huis die gezinnen met ernstig zieke kinderen zo goed mogelijk steunen in een onzekere en zware periode. Als moeder weet ik hoe belangrijk het is dat kinderen dicht bij hun ouders zijn, zeker als ze ziek zijn. Met veel plezier draag ik op deze manier een beetje bij aan het dichter bij elkaar brengen van gezinnen en hun zieke kinderen.”

André: “Wat is het zwaar als je dierbaarste bezit namelijk je eigen kind in het ziekenhuis ligt. Het Ronald McDonald Huis kan in zo’n moeilijke tijd een warm “thuis” vormen voor de directe familie en vóóral dichtbij hun jonge kind. Ik heb meegemaakt hoe ons zoontje in het ziekenhuis lag, gelukkig maar een week, maar wat intensief. Juist daarom wil ik mij inzetten voor dit mooie doel en daarmee al die vrijwilligers ondersteunen.”

Commerciële acties

Regelmatig benaderen leden ons met de vraag of we mee willen werken aan commerciële acties waarvan een deel ten goede komt van het Ronald McDonald Huis. Na uitvoering overleg hebben we binnen de stuurgroep besloten dat niet zelf op te pakken en wel om de volgende redenen:

Uitgangspunten van de stuurgroep bij de start van de RMcD BBC waren:

  1. Veel geld binnen brengen voor Het Huis.
  2. Dicht bij onze primaire doelstelling blijven (= organisatie ontbijten)
  3. Onze leden niet spammen (zij krijgen nu tweemaal per maand een mail, de uitnodiging en het verslag)
  4. Ervoor zorgen dat we weinig negatieve/ teleurgestelde leden krijgen.

Om dit samen te vatten in één bevredigende oplossing voor commerciële acties is behoorlijk ingewikkeld. Uiteindelijk hebben we besloten om dit niet via onze site te laten lopen.

Onze core business is het steunen van het RMcD Huis en het creëren van een netwerk voor onze leden tijdens de ontbijten.

Wij hopen op uw begrip.

Stuurgroep RMcD BBC