Noodzaak uitbreiding Ronald McDonald Huis Groningen

Het Huis heeft 24 kamers en al jaren bedraagt de bezettingsgraad meer dan 90%. Naar verwachting zal de behoefte aan het Huis  in de toekomst onverminderd groot blijven. Om die reden wil het Huis graag uitbreiden van 24 naar 28 kamers Voorbereidingen voor deze uitbreiding worden nu getroffen. Het is de bedoeling dat in de 2e helft van 2017  vier nieuwe kamers op het huidige dakterras worden bijgebouwd. een forse investering en daarom is besloten tot diverse fondswervingsactiviteiten waaronder het oprichten van een netwerk club; De Ronald McDonald Business Breakfast Club Groningen.