Donateurschap

Als lid van de Ronald McDonald Business Breakfast Club kunt u maandelijks deelnemen aan een ontbijt dat wordt georganiseerd voor en door de leden.

Het donateurschap van de Ronald McDonald Business Breakfast Club bedraagt 275 euro per jaar. Hiervoor krijgt u elke tweede dinsdag van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) een ontbijt bij een van de leden aangeboden.

Donateurschap

De Breakfast Club gaat uit van een donateurschap op persoonsnaam. Dat wil zeggen dat uw bedrijf wordt aangemerkt als lid, maar dat u kunt aangeven wie van uw bedrijf zal deelnemen aan de ontbijten. Is deze vaste deelnemer verhinderd, dan kunt u een andere medewerker naar het ontbijt laten gaan.

Het minimumbedrag voor het donateurschap bedraagt € 275 per jaar.

Het donateurschap geldt voor de duur van een jaar en wordt zonder opzegging steeds voor eenzelfde periode verlengd.

Meld je nu aan en ontbijt volgende maand met ons mee!

De opbrengst komt geheel ten goede van de Stichting Ronald McDonald Huis Groningen.

Bekijk hier wie al lid zijn van de Business Breakfast Club Groningen.

Aanmelden

Aanmelden
Gegevens vervanger bij verhindering