Te gast bij uw bedrijf? Gaat u ons komende ontbijt verzorgen?

De Business Breakfast Club ontbijt-netwerk-bijeenkomsten! Maandelijks komen ondernemers in de regio bijeen op wisselende locaties om te netwerken en te ontbijten. De leden verzorgen en sponsoren om toerbeurt het ontbijt. Vindt u het leuk om een bijeenkomst te organiseren bij uw eigen bedrijf of op locatie of samen met een ander bedrijf? Uiteraard krijgt u als gastheer de mogelijkheid uw bedrijf kort te presenteren. Neem dan contact op met onze secretaris, Karin Sijtsma info@bbcgroningen.nl

Bouw 4 extra gastenkamers gestart!

Inmiddels is er gestart met de bouw van de 4 extra gastenkamers “op” het Huis, Robert Reekers (voorzitter van het bestuur van het Huis) vertelde hierover tijdens het 6e ontbijt bij Bleyenberg Deurservice en liet een mooie fotopresentatie zien over de bouw en hoe het Huis er uiteindelijk uit zal komen te zien.

ATB activiteit georganiseerd door Lubberink & CO en Rabobank

Op vrijdagmiddag 22 september hebben Rabobank Stad en Midden Groningen en Lubberink & Co voor hun klanten een ATB-activiteit georganiseerd in Appelscha. Aan deze activiteit hebben ze het Ronald McDonald Huis Groningen als goed doel gekoppeld. Met zo’n 30 ondernemers is er zeer intensief gefietst en is de dag afgesloten met een gezellige borrel. Totaal is er die middag een bedrag van EUR 2.000,00 bijeengebracht en dit bedrag is middels een cheque overhandigd aan Robert Reekers, voorzitter van het Ronald McDonald Huis Groningen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde sportieve middag !

André de Vries (Manager MKB Rabobank)

Noodzaak uitbreiding Ronald McDonald Huis Groningen

Het Huis heeft 24 kamers en al jaren bedraagt de bezettingsgraad meer dan 90%. Naar verwachting zal de behoefte aan het Huis  in de toekomst onverminderd groot blijven. Om die reden wil het Huis graag uitbreiden van 24 naar 28 kamers Voorbereidingen voor deze uitbreiding worden nu getroffen. Het is de bedoeling dat in de 2e helft van 2017  vier nieuwe kamers op het huidige dakterras worden bijgebouwd. een forse investering en daarom is besloten tot diverse fondswervingsactiviteiten waaronder het oprichten van een netwerk club; De Ronald McDonald Business Breakfast Club Groningen.